ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ดำเนินการจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 2 ณ ที่ทำการกำนันตำบลท่าตอ หมู่ที่ ๓ ต.ท่าตอ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 4 เมษายน 2561 นางณัฐกานต์ ผลโภค นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ดำเนินการจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 2 ณ ที่ทำการกำนันตำบลท่าตอ หมู่ที่ ๓ ต.ท่าตอ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา
(Visited 17 times, 1 visits today)