ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ดำเนินการจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 2 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 ต.บ้านขวาง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 8 เมษายน 2561 นางกาญจนา เหลืองวิเศษ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ดำเนินการจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 2 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 ต.บ้านขวาง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา
(Visited 21 times, 1 visits today)