ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ดำเนินการจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 2 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 ต.พิตเพียน อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 6 เมษายน 2561 นางกาญจนา เหลืองวิเศษ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ดำเนินการจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 2 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 ต.พิตเพียน อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา
(Visited 15 times, 1 visits today)