ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ดำเนินการจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 2 ณ ศาลาวัดธรรมรส หมู่ที่ 2 ต.บ้านใหม่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 7 เมษายน 2561 นางณัฐกานต์ ผลโภค นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ดำเนินการจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 2 ณ ศาลาวัดธรรมรส หมู่ที่ 2 ต.บ้านใหม่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา
(Visited 36 times, 1 visits today)