ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ดำเนินการจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 2 ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.หัวไผ่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 9 เมษายน 2561 นางสาวสุทธิลักษณ์ สำรวมจิต นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ดำเนินการจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 2 ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.หัวไผ่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา
(Visited 11 times, 1 visits today)