ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ดำเนินการจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 2 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.บ้านขวาง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 9 เมษายน 2561 นางกาญจนา เหลืองวิเศษ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ดำเนินการจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 2 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.บ้านขวาง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา
(Visited 22 times, 1 visits today)