ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ดำเนินการจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 2 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.เจ้าปลุก อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 7 เมษายน 2561 ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ดำเนินการจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 2 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.เจ้าปลุก อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา
(Visited 44 times, 1 visits today)