ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล

วันที่ 29 มีนาคม 2561 นางสาวศิริพร ชนะพาล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ดำเนินการจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 2 ณ ศาลาตาทอง หมู่ 4 ต.โรงช้าง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา
(Visited 10 times, 1 visits today)