ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอมหาราช

วันที่ 28 มีนาคม 2561 นางสาวจันทร์พร สุดยอด พัฒนาการอำเภอมหาราช และนางณัฐกานต์ ผลโภค นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ได้เข้าประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอมหาราช โดยมีนายสมยศ เกษสุวรรณ ปลัดอาวุโส เป็นประธานในการประชุม ณ หอประชุมกาญจนาภิเษกมหาราช
(Visited 22 times, 1 visits today)