ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล

วันที่ 28 มีนาคม 2561 นางสาวสุทธิลักษณ์ สำรวมจิต นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ดำเนินการจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 2 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หลังปั๊ม บ้านไทย หมู่ที่ 4 ต.มหาราชอ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา
(Visited 5 times, 1 visits today)