ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล

วันที่ 28 มีนาคม 2561 นางสาวศิริพร ชนะพาล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ดำเนินการจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์การเรียนรู้หมู่ 3 ต.โรงช้าง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา
(Visited 14 times, 1 visits today)