ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนระดับตำบลบ้านนา

วันที่ 26 มีนาคม 2561 ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนระดับตำบล ดำเนินการจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 2 ณ ศาลา SML หมู่ที่ 1 ต.บ้านนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา
(Visited 16 times, 1 visits today)