ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนระดับตำบล มหาราช

วันที่ 26 มีนาคม 2561 นางสาวสุทธิลักษณ์ สำรวมจิต นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนระดับตำบล ดำเนินการจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 2 ณ ศาลา SML หมู่ที่ 3 ต.มหาราชอ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา
(Visited 17 times, 1 visits today)