ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนระดับตำบล ดำเนินการจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 2 เวทีติดตาม ถามไถ่

วันที่ 24 มีนาคม 2561 นางสาวสุทธิลักษณ์ สำรวมจิต นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนระดับตำบล ดำเนินการจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 2 เวทีติดตาม ถามไถ่ ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ต.มหาราชอ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา
(Visited 13 times, 1 visits today)