ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ดำเนินการจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 2

วันที่ 30 มีนาคม 2561 นางสาวสุทธิลักษณ์ สำรวมจิต นักวิช [...]

อ่านต่อ

ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ดำเนินการจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 2

วันที่ 29 มีนาคม 2561 นางสาวสุทธิลักษณ์ สำรวมจิต นักวิช [...]

อ่านต่อ