ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ และสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน หมู่ 3 ต.กะทุ่ม อ.มหาราช ณ สพอ.มหาราช

วันที่ 31 มกราคม 2561 น.ส.ศิริพร ชนะพาล นักวิชาการพัฒนา [...]

อ่านต่อ

ให้คำแนะนำการปิดงบดุลและเอกสารการดำเนินโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากฯ (งบ 200,000 บาท) หมู่ 2 ต.ท่าตอ อ.มหาราช ณ สพอ.มหาราช

วันที่ 31 มกราคม 2561 น.ส.ศิริพร ชนะพาล นักวิชาการพัฒนา [...]

อ่านต่อ

ทำสัญญารับสภาพหนี้ของกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้แก่กลุ่มทำแป้งปอเปี้ยะ ม.3 ต.บ้านนา ก่อนยินยอมลงชื่อรับสภาพหนี้ ณ สพอ.มหาราช

วันที่ 31 มกราคม 2561 น.ส.สุทธิลักษณ์ สำรวมจิต นักวิชาก [...]

อ่านต่อ

ชี้แจงขั้นตอนเงื่อนไขและตรวจสอบหลัฐานการดำเนินการทำสัญญารับสภาพหนี้ของกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้แก่กลุ่มปลาเค็มแดดเดียว ม.4 ต.บ้านนา ก่อนลงชื่อรับสภาพหนี้ ณ สพอ.มหาราช

วันที่ 31 มกราคม 2561 น.ส.จันทร์พร สุดยอด พัฒนาการอำเภอ [...]

อ่านต่อ

ชี้แจงขั้นตอนเงื่อนไขและตรวจสอบหลักฐานการดำเนินการทำสัญญารับสภาพหนี้ของกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้แก่กลุ่มขายแกงตลาดนัด ม.3 ต.บ้านนา ก่อนลงชื่อรับสภาพหนี้ ณ สพอ.มหาราช

วันที่ 31 มกราคม 2561 น.ส.จันทร์พร สุดยอด พัฒนาการอำเภอ [...]

อ่านต่อ

วันที่ 30 มกราคม 2561 กลุ่มกองทุนหมู่บ้านอำเภอมหาราชร่วมซื้อแก้วน้ำเพื่อช่วยเหลือกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมหาราช

วันที่ 30 มกราคม 2561 กลุ่มกองทุนหมู่บ้านอำเภอมหาราชร่ว [...]

อ่านต่อ

ให้คำปรึกษาคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ม.2 ต.พิตเพียน ในการดำเนินโครงการเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ณ สพอ.มหาราช

วันที่ 30 มกราคม 2561 นางสาวศิริพร ชนะพาล นักวิชาการพัฒ [...]

อ่านต่อ