ดำเนินการโครงการขยายผลครัวเรือนสัมมาชีพ ม.2 ต.บ้านนา อ.มหาราช ไปดูงานที่ศูนย์ ศพก ต.สองห้อง อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 28 ธันวาคม 2560 นางสาวสุทธิลักษณ์ สำรวมจิต นักวิ [...]

อ่านต่อ