นายสมมาต หวัดสนิท

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอมหาราช

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา