นายสมมาต หวัดสนิท

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอมหาราช

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย maharat วันที่ 20 ส.ค. 2563

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมหาราช ดำเนินงานโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ประจำปี 2563 ณ วัดประดู่ตะบอง หมู่ที่ 2 ตำบลกะทุ่ม