รายงานร้อยละของหมู่บ้านที่ได้ 1 คะแนน (ปัญหามาก) ของแต่ละตัวชี้วัด

เข้าชม 34 ครั้ง

รายงานร้อยละของหมู่บ้านที่ได้ 1 คะแนน (ปัญหามาก) ของแต่ละตัวชี้วัด

(Visited 34 times, 1 visits today)