ันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายอานนท์ บูรณะภักดี นายอำเภอแม่วงก์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ถนนกินได้ ไร้สารพิษ” ซึ่งต่อยอดจากโครงการสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ขยายผลบ้านพี่เมืองน้อง ผนึกกำลังสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ณ บ้านฝาถัง หมู่ที่ 23 ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์