ประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูล Big Data กรมการพัฒนาชุมชน ผ่าน Platform ดิจิทัล “Click ชุมชน” ผ่านกิจกรรมเอามื้อสามัคคี บ้านเนินสมบูรณ์ หมู่ 3 ตำบลแม่วงก์

เข้าชม 4 ครั้ง
วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30 นายวีระศักดิ์ พลบม่วง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอแม่วงก์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จัดกิจกรรม “เอามื้อ สามัคคี” แปลงครัวเรือนต้นแบบของกำนันนรุตม์ โกทัน ณ บ้านเนินสมบูรณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์
⛰️มีครัวเรือนในหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 คน โดยมีกิจกรรมการแจกเมล็ดพันธุ์ผัก สาธิตเรียนรู้การทำน้ำยาซักผ้า และกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” ซึ่งเป็นการปลูกต้นไม้และสาธิตการห่มฟาง
⛰️ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูล Big Data กรมการพัฒนาชุมชน ผ่าน Platform ดิจิทัล “Click ชุมชน” ซึ่งมียอดดาวน์โหลดจำนวน 20 ครั้ง อีกด้วย
(Visited 4 times, 1 visits today)