พช.แม่วงก์ ติดตามสนับสนุน การดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

เข้าชม 5 ครั้ง

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นางอุบลรัตน์ สิทธิน้อย พัฒนาการอำเภอแม่วงก์ ได้ประสานขอความร่วมมือจากนางพัฒน์นรี ธนะพิมพ์เมธา หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครสวรรค์ และพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของอำเภอแม่วงก์

(Visited 5 times, 1 visits today)