อำเภอแม่วงก์ ดำเนินการบันทึกข้อมูล TPMAP ตามโครงการการขับเคลื่อนการขจัดความจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่

เข้าชม 7 ครั้ง

วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. นางอุบลรัตน์ สิทธิน้อย พัฒนาการอำเภอแม่วงก์ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เร่งระดมทีมปฏิบัติการ และทีมพี่เลี้ยง บันทึกข้อมูล TPMAP ตามโครงการการขับเคลื่อนการขจัดความจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 9 ต.เขาชนกัน

โดยคัดเลือกผู้บันทึกข้อมูลครัวเรือน สัดส่วน 1 คน ต่อ10 ครัวเรือนตกเกณฑ์ มาอบรมวิธีการบันทึกข้อมูล และทำการบันทึกข้อมูลที่ได้สำรวจไว้เข้าใน TPMAP Logbook

(Visited 7 times, 1 visits today)