อำเภอแม่วงก์ เปิดแก่งเกาะใหญ่ เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้แก่ผู้ผลิตชุมชน ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP

เข้าชม 25 ครั้ง

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายอานนท์ บูรณะภักดี นายอำเภอแม่วงก์ เป็นประธานพิธีเปิดแก่งเกาะใหญ่ เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้แก่ผู้ผลิตชุมชน ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP รวมทั้งวางมาตรการการป้องกันการควบคุมโรค Covid 19 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำในพื้นที่เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียง ณ.บ้านแก่งเกาะใหญ่ ม.9 ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์

 

 

 

 

(Visited 25 times, 1 visits today)