พช.นครสวรรค์ ดำเนินกิจกรรม Kick off “เอามื้อสามัคคี” จังหวัดนครสวรรค์ ณ พื้นที่อำเภอแม่วงก์

เข้าชม 8 ครั้ง

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายนายประดิษฐ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายไพโรจน์ ประดิษฐ์วงศ์วาน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off “เอามื้อสามัคคี” จังหวัดนครสวรรค์ ” ณ พื้นที่แปลงนางอาจ คุณศักดิ์ หมู่ที่ 13 บ้านทุ่งสาคร ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีกิจกรรมร่วมเอามื้อสามัคคี ดังนี้ 1)กิจกรรมการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 2)กิจกรรมปลูกป่า 5 ระดับ ปลูกขนุน ชมพู่ มะม่วง มะพร้าว 3)กิจกรรมปล่อยพ่อแม่พันธุ์ปลาดุก
ในการนี้นายอานนท์ บูรณะภักดี นายอำเภอแม่วงก์ ร่วมกล่าวต้อนรับ พร้อมนำปลัดอาวุโส หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ พัฒนาการอำเภอแม่วงก์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี โดยได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด มีการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การเว้นระยะห่าง และการจำกัดจำนวนผู้เข้ากิจกรรม
😀 แม่วงก์เมืองน่าอยู่
มีกินมีใช้ สะอาดปลอดภัย น้ำใจดี มีความสุข 🌎
🌎 นครสวรรค์ ประตูหน้าด่านสู่ภาคเหนือ🌎

(Visited 8 times, 1 visits today)