พช.แม่วงก์ ขับเคลื่อนสารสนเทศตำบลต้นแบบ

เข้าชม 7 ครั้ง

วันที่ 15 มีนาคม 2564 นางสาวขวัญดาว ลือเปี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยทีมงานฯ ลงพื้นที่ให้การสนับสนุนและขับเคลื่อนสารสนเทศตำบลต้นแบบ ณ ตำบลเขาชนกัน โดยมีกำนันเสถียรพงษ์ ครบุรี และทีมงานสำนักพัฒนาชุมชนอำเภอเข้าร่วมและสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่

(Visited 7 times, 1 visits today)