ประชุมชี้แจงการดำเนินงานกองทุนชุมชน

เข้าชม 71 ครั้ง

วันศุกร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2562
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่วงก์ นำโดย ว่าที่ร้อยตรี วินัย ดอกจอก พัฒนากรประจำตำบลแม่เล่ย์, อาสาพัฒนา และ เจ้าหน้าที่กองทุนฯ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.) , ระเบียบ กองทุนหมู่บ้านฯ , แนวทางการดำเนินงานของสัมมาชีพชุมชน รวมถึงการแนะนำตัวปราชญ์ทั้ง 5 คน และร่วมชี้แจงเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในปี 2563 ณ บ้านหนองไม้ หมู่ 14 ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

(Visited 71 times, 1 visits today)