ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เข้าชม 46 ครั้ง

5 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่วงก์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่กู้ยิืมเงินเพ่ือนำไปประกอบอาชีพ ในพื้นที่ตำบลแม่เล่ย์ จำนวน 5 กลุ่ม

(Visited 46 times, 1 visits today)