การส่งเสริมการท่องเที่ยว otop นวัตวิถี

เข้าชม 101 ครั้ง

1 พฤศจิกายน 2562 ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านหนองไผ่หมู่ 9 ตำบลเขาชนกันอำเภอแม่วงก์จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ในงานบุญไหว้พระธาตุเจดีย์ประจำปี 2562 วัดหนองไผ่ไทรงามหมู่ 9 ตำบลเขาชนกันอำเภอแม่วงก์จังหวัดนครสวรรค์ การจัดงานมีขึ้นระหว่างวันที่ 1 -2 พฤศจิกายน 2562 โดยมีกิจกรรมต่างๆมากมาย

(Visited 101 times, 1 visits today)