ประชุม คณะอนุกรรมการ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับอำเภอ

เข้าชม 53 ครั้ง

26 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่วงก์ จัดประชุม คณะอนุกรรมการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับอำเภอ เพื่อจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จัดทำแผนธุรกิจ ทางการท่องเที่ยว และจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่วงก์ โดยนายสมชาย ธีรางกูร นายอำเภอแม่วงก์ เป็นประธาน

(Visited 53 times, 1 visits today)