การจัดทำแผนกับสภาองค์กรชุมชน

เข้าชม 111 ครั้ง

21 พฤษภาคม 2562 ว่าที่ รต.วินัย ดอกจอก เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน (ผู้ประสานงานตำบลแม่เล่ย์) รวมประชุมจัดทำแผน กับสภาองค์กรชุมชนตำบลแม่เล่ย์ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านคลองไทร ม.11 ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์

(Visited 111 times, 1 visits today)