ประกาศอำเภอแม่วาง เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านกายภาพของแหล่งท่องเที่ยว บ้านสบวิน หมู่ที่9 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(02/08/2561)