🔴🔵พ.ช.แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินกิจกรรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ🔸️🔸️

🔹️🔹️วันที่ 14 มกราคม 2564🔹️🔹️ 💫นายมนตรี แดนเขตต์ พัฒนาก [...]

อ่านต่อ

💥พ.ช.แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมเตรียมความพร้อมการพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา ประยุกต์” ระดับหมู่บ้าน 💥 💢

วันที่ 13 มกราคม 2564 💢 💫💫นายมนตรี แดนเขตต์ พัฒนาการอำเ [...]

อ่านต่อ

💥พ.ช.แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมเตรียมความพร้อมการพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา ประยุกต์” ระดับหมู่บ้าน 💥

💥พ.ช.แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมเตร [...]

อ่านต่อ

💥พช.แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน (กทบ.) บ้านกิ่วแลป่าเป้า หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกาด💥

💢วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563💢 💫💫นายมนตรี แดนเขตต์ พัฒนาการอ [...]

อ่านต่อ

พช.แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล อำเภอแม่วางเพื่อคัดเลือกผู้แทนอำเภอ

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 น. นายมนตรี แดนเขตต์ พั [...]

อ่านต่อ

พ.ช. แม่วาง. จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563

พ.ช. แม่วาง. จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่อ [...]

อ่านต่อ

พช.แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายมนัส สุริยสิงห์นายอำเภอแม่วาง [...]

อ่านต่อ