🔴🔵พ.ช.แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินกิจกรรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ🔸️🔸️

🔹️🔹️วันที่ 14 มกราคม 2564🔹️🔹️ 💫นายมนตรี แดนเขตต์ พัฒนาก [...]

อ่านต่อ

💥พ.ช.แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมเตรียมความพร้อมการพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา ประยุกต์” ระดับหมู่บ้าน 💥 💢

วันที่ 13 มกราคม 2564 💢 💫💫นายมนตรี แดนเขตต์ พัฒนาการอำเ [...]

อ่านต่อ

พช.แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายมนัส สุริยสิงห์นายอำเภอแม่วาง [...]

อ่านต่อ

พช.แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ดำเนินกิจกรรมสร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพในระดับหมู่บ้าน บ้านเด่นนาทราย

พช.แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ดำเนินกิจกรรมสร้างและพัฒนาผู้ [...]

อ่านต่อ

พช.แม่วาง นำแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ติดอาวุธทางปัญญา สร้างเศรษฐกิจพอเพียงสานต่อที่พ่อทำ

พช.แม่วาง นำแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ติดอาวุธท [...]

อ่านต่อ