อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ มอบทุนอุปการะเด็ก กองทุนพัฒนาเด็กชนบท เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565

นายพีระศักดิ์ ธีรบดี นายอำเภอแม่วาง เป็นประธานในการประชุมกำนัน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 พร้อมทั้งได้มอบทุนอุปการะเด็ก กองทุนพัฒนาเด็กชนบท เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  90 พรรษา 12 สิงหาคม  2565 โดยมีนายมนตรี แดนเขตต์ พัฒนาการอำเภอแม่ริม รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอแม่วาง กล่าวรายงาน  ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสบทบทุนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวแม่วาง ดำเนินงานโดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอแม่วาง (กพ.สอ.แม่วาง)  จำนวน 2 ราย  ประกอบด้วย

  • เด็กหญิงสุธาสินี ปวงจันทร์  อายุ 4 ปี 3 เดือน  อยู่บ้านเลขที่  10  หมู่ที่ 8  ตำบล         ทุ่งรวงทอง  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่  จำนวน  1,000 บาท
  • เด็กชายกรวริชญ์ นภาคีรีรมย์  อายุ  3 ปี 4  เดือน  อยู่บ้านเลขที่  155  หมู่ที่ 14  ตำบลแม่วิน  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่  จำนวน  1,000  บาท

 

ในการนี้ นางเกศริน ตุ่นแก้ว ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอแม่วาง (กพ.สอ.แม่วาง ) พร้อมด้วยทีมงาน ได้เข้าร่วมกิจกรรม และมอบเงินสมทบทุนซ่อมสร้างบ้านครัวเรือนยากจน  ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอแม่วาง  จำนวน  1,000  บาท

ณ ศาลาประชาคมอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

 

#ทีมงานประชาสัมพันธ์ สพอ.แม่วาง 

#สถานีข่าวพช เชียงใหม่CNS

#CDD

#กรมการพัฒนาชุมชน

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmit

#WorldSoilDay

(Visited 10 times, 1 visits today)