🟣พช.แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่สนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี🟢

🔸️วันที่ 20 มกราคม 2564🔸️

🔹️นายมนตรี แดนเขตต์ พัฒนาการอำเภอแม่วาง ได้มอบหมายให้นางศรีวรรณ์ กาวีผาบ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวชลธิชา ดีเพ็ญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่พร้อมด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาท สตรีตำบล สนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้คำแนะนำสมาชิก ผู้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปใช้ในการ สร้างงานสร้างอาชีพ ณ บ้านแม่สะป๊อก และ บ้านแม่มูต ตำบลแม่วิน ดังนี้
▶️โครงการทำสวนผสมผักผลไม้
⏩โครงการร้านค้าเบ็ดเตล็ด
⏩โครงการร้านค้าชุมชน
⏩โครงการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในชุมชน
⏩โครงการปลูกและข้าวโพดหวานบ้านแม่มูต
⏩โครงการเลี้ยงไก่พื้นเมือง

#พช.เชียงใหม่ #
#สพอ.แม่วาง รายงาน#

(Visited 22 times, 1 visits today)