💥พ.ช.แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมเตรียมความพร้อมการพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา ประยุกต์” ระดับหมู่บ้าน 💥 💢

วันที่ 13 มกราคม 2564

💢 💫💫นายมนตรี แดนเขตต์ พัฒนาการอำเภอแม่วาง พร้อมด้วย นายธนเดช อริยนนทพร คณะกรรมการเครือข่ายเกษตรอินทรีย์แม่วาง ลงพื้นที่ ครัวเรือนเป้าหมาย พัฒนาพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ “โคก หนอง นา โมเดล” ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2564 ตำบลทุ่งปี๊ ดอนเปา และบ้านกาด จำนวน 8 ครัวเรือน เพื่อสำรวจความพร้อมพื้นที่ที่จะพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา ประยุกต์” ระดับหมู่บ้าน

💢 # พช. เชียงใหม่ #สพอ.แม่วาง รายงาน

 

(Visited 17 times, 1 visits today)