การประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนตุลาคม 2565

ลำปางผูกพัน ไม่ทิ้งกันยามยาก
📝สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง : การประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนตุลาคม 2565
____________________________
✍️วันที่ 5 ตุลาคม 2565
⏲️เวลา 09.00 น.
นายปรีชา สมชัย นายอำเภอแม่ทะ เป็นประธานในการประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนตุลาคม 2565 เพื่อชี้แจงข้อราชการ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
ในการนี้ นางนัฏยา สมฤทธิ์ พัฒนาการอำเภอแม่ทะ ได้เข้าร่วมการประชุม และชี้แจงข้อราชการในครั้งนี้ด้วย
____________________________
📸 สพอ.แม่ทะ : รายงาน
(Visited 4 times, 1 visits today)