การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่ทะ

ลำปางผูกพัน ไม่ทิ้งกันยามนาก
📝สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง : การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่ทะ
___________________________
✍️วันที่ 4 ตุลาคม 2565
⏲️เวลา 09.00 น.
นายปรีชา สมชัย นายอำเภอแม่ทะ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2565 เพื่อชี้แจงข้อราชการ นโยบายสำคัญ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ทะ (ชั้น 2) จังหวัดลำปาง
ในการนี้ นางนัฏยา สมฤทธิ์ พัฒนาการอำเภอแม่ทะ ได้เข้าร่วมประชุมฯ และได้แนะนำอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 74 ได้แก่ นางสาวสุวลี ฟูทอง ในโอกาสได้มาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
____________________________
📸 สพอ.แม่ทะ รายงาน
(Visited 11 times, 1 visits today)