ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทะ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง : ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ
————————————
✍️วันที่ 4 ตุลาคม 2565
⏲️เวลา 14.00 น.
นางนัฎยา สมฤทธิ์ พัฒนาการอำเภอแม่ทะ ดำเนินการประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
——————————————–
📸 สพอ.แม่ทะ : รายงาน
(Visited 11 times, 1 visits today)