ดำเนินการประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อำเภอแม่ทะ

ลำปางผูกพัน ไม่ทิ้งกันยามยาก
📝สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง : ดำเนินการประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อำเภอแม่ทะ
____________________________
✍️ วันที่ 3 ตุลาคม 2565
⏲️ เวลา 09.00 น.
นางนัฏยา สมฤทธิ์ พัฒนาการอำเภอแม่ทะ พร้อมด้วยนางสาวสุวิมล เมืองคำบุตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินการประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อำเภอแม่ทะ เพื่อสรุปรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทะ ได้มอบของระลึกให้แก่ผู้นำ อช. อำเภอแม่ทะ ในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่ง ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
____________________________
📸 สพอ.แม่ทะ รายงาน
(Visited 7 times, 1 visits today)