เข้ารับเกียรติบัตรคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565

ลำปางผูกพัน ไม่ทิ้งกันยามยาก
📝สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง : เข้ารับเกียรติบัตรคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565
✍️วันนี้ 23 มิถุนายน 2565
⏲️ เวลา 09.30 น.
คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เข้ารับเกียรติบัตรคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565 “ชนะเลิศ” ประเภท “คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล ดีเด่น” ก่อนวาระการประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุมซอมพอ ชั้น 2 อาคารวิทยบริการเฉลิมพนะเกียรติ 84 พรรษา มทร.ล้านนา ลำปาง
📸 สพอ.แม่ทะ รายงาน
(Visited 7 times, 1 visits today)