ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ลำปางผูกพัน ไม่ทิ้งกันยามยาก
📝สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
————————————————-
✍️วันที่ 23 มิถุนายน 2565
⏲️เวลา 09.00 น.
นางนัฎยา สมฤทธิ์ พัฒนาการอำเภอแม่ทะ มอบหมายให้นางสาวสุวิมล เมืองคำบุตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบ้านกิ่ว เพื่อติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พร้อมชี้แจง และให้คำแนะนำในการดำเนินงานตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด ณ ที่ทำการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
ในการนี้ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบ้านกิ่ว ได้ร่วมรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยตามมาตรการส่งเสริมสนับสนุนการสวมใส่ผ้าไทย ภายใต้กิจกรรม “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” เพื่อร่วม “สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”
———————————-
📸 สพอ.แม่ทะ : รายงาน
(Visited 9 times, 1 visits today)