กิจกรรมสนับสนุนการบริหารจัดการเงินทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)บ้านผาลาด ม.6 ต.เเม่ทะ อ.เเม่ทะ จ.ลำปาง

วันที่ 19 ก.พ. 63
นายอนุสรณ์ แก้วชมภู พัฒนาการอำเภอเเม่ทะ มอบหมายให้ นางเพชรา ถ้ำทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมดำเนินกิจกรรมสนับสนุนการบริหารจัดการเงินทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ กข.คจ. กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ กข.คจ.เเละครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน20 ครัวเรือน
ณ บ้านผาลาด ม.6 ต.เเม่ทะ อ.เเม่ทะ จ.ลำปาง

(Visited 43 times, 1 visits today)