กิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน เวทีที่ 1 ภาควิชาการ ณ บ้านป่าจ้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอเเม่ทะ จังหวัดลำปาง

วันที่ 16 ก.พ.63
นายอนุสรณ์ แก้วชมภู พัฒนาการอำเภอเเม่ทะ มอบหมายให้ นายเบญจ อินดาวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ดำเนินการโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(Visited 65 times, 1 visits today)