ครงการ แก้ไขปัญหายาเสพติดใน/ชุมชน/หมู่บ้าน ประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด(ปักกลด) เพื่อให้ชุมชนตระหนักถึงพิษภัยจากยาเสพติด

วันที่ 14 ก.พ. 63
เวลา 13.00 น.
นายอนุสรณ์ แก้วชมภู พัฒนาการอำเภอเเม่ทะ มอบหมายให้ นายเบญจ อินดาวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมโครงการ แก้ไขปัญหายาเสพติดใน/ชุมชน/หมู่บ้าน ประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด(ปักกลด) เพื่อให้ชุมชนตระหนักถึงพิษภัยจากยาเสพติด
ณ บ้านดอกสะบันงา ม.8 ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ

(Visited 48 times, 1 visits today)