นายอนุสรณ์ แก้วชมภู

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอแม่ทะสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเเม่ทะ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย maetha วันที่ 23 ก.พ. 2563

กิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน เวทีที่ 1 ภาควิชาการ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองถ้อย หมู่ที่ 7 ตำบลนาครัว อำเภอเเม่ทะ จังหวัดลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย maetha วันที่ 23 ก.พ. 2563

กิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน เวทีที่ 1 ภาควิชาการ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองถ้อย หมู่ที่ 7 ตำบลนาครัว อำเภอเเม่ทะ จังหวัดลำปาง

วันที่ 22 ก.พ.63 นายอนุสรณ์ แก้วชมภู พัฒนาการอำเภอเเม่ท [...]