นางภัทราวดี สุทธิธนกูล นายอำเภอแม่แตง เก็บผักหลังบ้านพักใส่ตู้ปันสุขอำเภอแม่แตง

เข้าชม 23 ครั้ง

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่แตง

      นางภัทราวดี สุทธิธนกูล นายอำเภอแม่แตง เก็บผักหลังบ้านพักใส่ตู้ปันสุขอำเภอแม่แตง และเชิญชวนให้กลุ่มพัฒนาสตรี หัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่แตงร่วมแบ่งปันผักหลังบ้านเติมตู้ปันสุขหน้าอำเภอ

(Visited 23 times, 1 visits today)