ขยายผลปลูกผักสวนครัวไปสู่วัดตามหลัก “บวร”

เข้าชม 30 ครั้ง

     วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ วัดสันปู่เลย หมู่ที่ 6 ตำบล     แม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

     สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แตง   จัดกิจกรรม kick off ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยขยายผลปลูกผักสวนครัวไปสู่วัดตามหลัก “บวร” โดยมี ผู้นำท้องที่ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แตง ผู้นำสตรี และ ประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมใน       ครั้งนี้ด้วย

(Visited 30 times, 1 visits today)