ประชุมและมอบวัสดุตามโครงการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ

เข้าชม 18 ครั้ง

   วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.

   นางสาวสุณีย์ น้ำยาง พัฒนาการอำเภอแม่แตง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แตง ร่วมประชุมและมอบวัสดุตามโครงการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ ณ บ้านตีนธาตุ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่แตง เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและต่อยอดการรวมกลุ่มด้านอาชีพกลุ่มกล้วยฉาบ  บ้านตีนธาตุ

(Visited 18 times, 1 visits today)